Inslag, opslag & voorraadbeheer

Voldoende voorraad is noodzakelijk, maar teveel is niet wenselijk. Ruimte is immers geld. Webshopfacility.com beschikt over een magazijn van ruim 10.000 m² met 12.000 palletplaatsen. Hier kunnen ook jouw producten komen te liggen. Zodra de goederen bij ons magazijn worden afgeleverd, worden ze door ons gecontroleerd en geteld. Daarna worden de producten op locatie gezet in ons magazijn en geregistreerd. Wij zorgen voor regelmatige controle van de voorraden, dat wil zeggen in het systeem en tevens op locatie in ons magazijn. De aantallen op voorraad worden periodiek gebriefd, eventueel met een daarbij horend advies, zodat je weet welke acties te ondernemen.